Dutch

iSCAPE- Verbeteren van de Slimme Beheersing van Luchtverontreiniging in Europa

Het project: Het algemene doel van iSCAPE is de ontwikkeling en evaluatie van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van luchtverontreiniging in Europese steden die gebaseerd is op feitengebaseerde analyse. iSCAPE wil de stedelijke verontreiniging en de negatieve impact van klimaatverandering reduceren door passieve beheersystemen, gedragsverandering, en een proeftuinaanpak. iSCAPE omarmt het concept “slimme steden” en zal een grote nadruk leggen op het bevorderen van het gebruik van goedkope sensoren om burgers aan te zetten tot alternatieve oplossingen voor milieuproblemen. Wetenschappers zullen onderzoek doen en onderzoeksresultaten meten in de ‘Proeftuinen’. Dit zijn gebruikersgerichte ecosystemen, zoals steden, waar onderzoek en innovatieprocessen geïntegreerd worden in een publiek-private partnerschap waar buurtbewoners een actieve bijdrage leveren. De proeftuinen zullen gebruikt worden om innovatie te promoten en om de producten die gemaakt worden door KMO’s en door de academische partners van iSCAPE, zoals bijvoorbeeld goedkope, kwalitatief hoogwaardige luchtkwaliteitsbewakingskits, onder de aandacht te brengen. Het project zal eveneens een duurzame stedelijke ontwikkeling ondersteunen door resultaten te delen met beleidsmakers en planners aan de hand van lokale test-cases.

Verwachte resultaten in Hasselt (België):

Verwachte resultaten in Hasselt (België): door burgers te betrekken en hun activiteiten-verplaatsingsgedrag te bestuderen willen wij een inschatting maken van de effectiviteit van dergelijke mobiliteitsgebaseerde ingrepen (in het kader van informatieve strategieën) om milieuvriendelijk gedrag te bevorderen. Onze experimentele aanpak zorgt voor een zinvolle context voor de uitbreiding van het hele kader in een geïntegreerd instrument of applicatie die potentieel een grote bevolkingsgroep dient en een aanzienlijke positieve verandering van de luchtkwaliteit kan teweegbrengen.

De Proeftuinen:

De Proeftuinen: via de proeftuinaanpak zullen de iSCAPE partners verschillende experimentele ingrepen ontwikkelen in zes steden, waarbij de luchtvervuiling beoordeeld en aangepakt wordt vanuit verschillende perspectieven

  • Bologna (Italië): bij een eerste ingreep in Bologna zal er een inschatting gemaakt worden van de rol die bomen spelen als passief controlesysteem om de luchtkwaliteit binnen een stedelijk omgeving te bewaken. Dit wordt gedaan op basis van twee meetcampagnes op velden ter plaatse tijdens de winter en de zomer. De resultaten zullen gedeeld worden met de lokale overheden om bijkomende ingrepen te introduceren, terwijl stakeholders zullen helpen om burgers te betrekken tijdens de experimenten. In Lazzaretto zal een tweede ingreep ons in staat stellen om de impact van het gebruik van fotokatalytische deklagen op een campus-gebouw in te schatten. Bij deze proef zal de concentratie van verontreiniging geschat worden voor en na het toepassen van de deklagen. Elk onderdeel van het project zal verdeeld worden tussen studenten en medewerkers van de campus.
  • Bottrop (Duitsland): voor de iSCAPE ingreep in Bottrop zullen bomen reizen doorheen de stad: de verpotte “Rondtrekkende Bomen” zullen de binnenstad tijdelijk groener maken. Voor de invoering van de proeftuin is er een brede betrokkenheid van de lokale stakeholders en het grote publiek gepland.
  • Dublin (Ierland): door het uitvoeren van een lange-termijn studie, beoogt de proeftuin van Dublin bewijs te leveren over de effectiviteit van een lage grensmuur (LBW). Tijdens deze studie wordt er gebruik gemaakt van een sensor-netwerk om de impact van een reeds bestaande LBW te beoordelen, en zullen stakeholders geconsulteerd en het grote publiek betrokken worden om te helpen bij het esthetische en functionele ontwerp van een nieuwe LBW door middel van participatieve events en speelse benaderingen, bijvoorbeeld met behulp van grote lego-achtige bakstenen.
  • Guildford (UK): de iSCAPE resultaten in Guildford hebben de visie om een draagbaar, inzichtelijk, en interactief platform te vormen voor de bewustmaking van inwoners over de luchtverontreiniging in hun omgeving en het gebruik van infrastructurele groene interventies (zoals bomen en struiken) om de blootstelling aan vervuiling tegen te gaan. Hierdoor zal de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap verbeteren.
  • Hasselt (België): de ingreep zal gedragsveranderingen motiveren en analyseren door middel van een speciale app die steekproefsgewijs uitgetest wordt door een testpubliek om hun verplaatsingspatronen te observeren. De ingreep zal bestaan uit het geven van aangepaste informatie aan de deelnemers met betrekking tot hun blootstelling aan verontreinigende stoffen, de bijdrage aan CO2-uitstoot en lichamelijke activiteitenniveau.
  • Vantaa (Finland): de ingreep ‘Invloed van groene daken en parken op de luchtkwaliteit en het menselijk welzijn’ zal een platform vormen voor stakeholders zoals het stadsbestuur en bewoners om hun gemeenschappelijke inspanningen voor de creatie van een betere stadsplanning te combineren.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het werk in de proeftuinen, ga naar http://livinglabs.iscapeproject.eu/.

Het consortium:

Het consortium: om haar doel te bereiken verenigt iSCAPE stakeholders uit een breed scala van disciplines, met inbegrip van economie, politieke en sociale wetenschappen, architectuur, bouwkunde, beleidsanalyse, milieuwetenschappen, klimatologie, hardware ontwikkeling, natuurkunde, stadsgeografie, geïntegreerde beoordeling en deterministische en statistische modellen.  Consulteer de kaart van ons consortium (hyperlink een questa-pagina: https://www.iscapeproject.eu/about/consortium/)

Contactpersonen:

Muhammad Adnan, muhammad.adnan@uhasselt.be
Shiraz Ahmed, shiraz.ahmed@uhasselt.be

 

iSCAPE has received funding from the European Community’s H2020 Programme under Grant Agreement No. 689954.