Finnish

Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe

Hanke: iSCAPE-hankkeen tavoitteena on kehittää tutkittuun tietoon perustuvia strategioita, joiden avulla kaupunkien suunnittelijat voisivat työssään mm. edistää parempaa ilmanlaatua. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi etsitään kaupunkilaisten osallistamisesta (Living Lab, < http://www.openlivinglabs.eu/node/1429>) ja suoraan ilmanlaatuun vaikuttavista toimenpiteistä.
iSCAPE-hanke pohjautuu älykkään kaupungin käsitteelle. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, miten kaupunkilaiset voisivat itse tuottaa ilmanlaatuun liittyvää ympäristötietoa. Hankkeeseen osallistuvat kansalaiset saavat apua ja tukea hankkeen toteuttajilta ja yhteistyökumppaneilta.
Käytännössä kansalaisia avustetaan ja opastetaan mittaamaan ilmanlaatua erilaisissa kaupunkiympäristöissä huomioiden eri ryhmien tarpeita. Erityisesti panostetaan siihen, että yhteistyön tuloksia voidaan soveltaa kaupunkisuunnittelussa tukemaan kaupunkien kestävää kehitystä.

Hankkeen tulokset Vantaalla:

Hankkeen aikana tarjoamme useita erilaisia esimerkkejä asukkaiden osallistumisesta aktiiviseen kaupunkisuunnitteluun ja tämän hyödyntämistä kaupungin yleissuunnitelmassa. Sidosryhmien esittämiä ideoita ja ehdotuksia ei välttämättä laiteta suoraan käytäntöön, mutta niitä käytetään suunnittelun välineinä.

Living lab –toiminta

iSCAPE-hankkeessa kehitetään erilaisia keinoja arvioida ja pienentää ilmanlaatuongelmia ja testataan niitä kuudessa kaupungissa.

  • Bologna (IT): ensimmäinen Bolognassa toteutettava kokeilu arvioi puiden merkitystä ilmanlaadun parantamisen passiivisena keinona kaupunkiympäristössä. Kokeilu perustuu kahteen talvella ja kesällä tehtävään mittauskampanjaan. Mittaustulosten ja paikallisten viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön avulla luodaan uusia kokeiluita ilmanlaadun parantamiseksi. Sidosryhmät puolestaan auttavat kansalaisten osallistamisessa kokeilujen aikana. Toinen kokeilu toteutetaan Bolognan naapurissa Lazzarretton yliopiston kampusalueella. Se auttaa arvioimaan, miten ns. fotokatalyyttisten päällysteiden käyttö rakennuksissa vaikuttaa ilmanlaatuun. Kokeilussa ilmansaasteiden pitoisuuksia mitataan ennen ja jälkeen päällysteiden asentamisen. Kokeilua tehdään yhteistyönä kampuksen opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa.
  • Bottrop (DE): iSCAPEn kokeilussa Bottropissa puut matkaavat ympäri kaupunkia: ruukuissa kasvavat “vaeltavat puut” saavat ydinkaupungin kadut vihertämään tilapäisesti. Kokeilun toteuttamiseen otetaan laajasti mukaan paikallisia sidosryhmiä ja kansalaisia siirtelemään puita.
  • Dublin (IE): Dublinin Living lab -kokeilun tutkitaan katujen varsille asetettavien matalien ilmansaaste-esteiden tehokkuutta. Jo olemassa olevan esteen vaikutuksia arvioidaan mittausanturein. Uusi ilmansaaste-este suunnitellaan yhdessä kaupungin sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Esteen ulkonäköä ja toiminnallisuutta suunnitellaan tapahtumissa leikkimielisten lähestymistapojen kautta, esimerkiksi hahmottelemalla este leikkipalikoista.
  • Guildford (UK): iSCAPEn suunnitelmissa on toteuttaa Guildfordissa siirrettävä ja käyttäjän kanssa vuorovaikutteinen infotaulu. Se kasvattaa kansalaisten tietoisuutta heidän ympäristönsä ilmansaasteista ja viherrakenteiden, kuten puiden ja pensaiden, vaikutuksista ilmanlaatuun. Tavoitteena on vähentää ilmansaasteille altistumista ja siten parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
  • Hasselt (BE): Kokeilussa tuetaan ja analysoidaan kansalaisten liikkumistapojen muutoksia. Tutkimukseen osallistujat saavat käyttöönsä mobiilisovelluksen, jonka avulla kerätään tietoa heidän matkustuskäyttäytymistään. Kokeilu tarjoaa osallistujille räätälöityä tietoa perustuen heidän altistumisestaan ilmansaasteille, osuudestaan hiilidioksidipäästöihin ja fyysisen aktiivisuuden tasoon.
  • Vantaa (FI): ‘Vihreiden kattojen ja puistojen vaikutus ilmanlaatuun ja ihmisten hyvinvointiin’ -kokeilussa luodaan foorumi sidosryhmille, kuten kaupungin viranomaisille ja asukkaille, yhdistämään heidän pyrkimyksensä edistää parempaa kaupunkisuunnittelua.

Tarkempi kuvaus Living Labs -toiminnasta on löydettävissä  Virtuaali Living Lab (VVL) sivuilta.

Konsortio

iSCAPE tuo yhteen sidosryhmiä useilta eri tutkimusaloilta, joihin kuuluvat muun muassa taloustiede, yhteiskuntatiede, arkkitehtuuri, tekninen ala, politiikka-analyysi, ympäristötiede, ilmastotutkimus, mittaukset ja havainnonteko, laitteistokehitys, fysiikka, kaupunkimaantiede ja tilastollinen mallinnus. Tutustu iSCAPEn konsortion jäseniin kartalla. (https://www.iscapeproject.eu/about/consortium/)

Yhteystiedot:

Achim Drebs, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos, achim.drebs@fmi.fi
Leena Maidell-Münster, ympäristöpäällikkö, Vantaan kaupunki, leena.maidell@vantaa.fi

iSCAPE has received funding from the European Community’s H2020 Programme under Grant Agreement No. 689954.